FEPIME
boletín nº 116 de octubre 2016 HEMEROTECA
COMUNICAT FEPIME

Fepime Catalunya, amb el finançament de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, ha posat en funcionament un servei d'assessorament tècnic en matèria de prevenció de riscos laborals.

La Federació d'Empresaris de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, ofereix el servei d'assessorament i atenció personalitzada per a pimes mitjançant consultes telefòniques, correu electrònic o recepció de visites.

Aquest servei, permet a les empreses resoldre qualsevol tipus de dubte en matèria de seguretat i salut laboral i acompanyar a les pimes i micropimes en el procés d'integració i implementació efectiva de la seguretat i salut laboral.

Les empreses interessades poden formular les seves consultes al telèfon 934 841 254 o al correu electrònic fepime@fepime.cat.

NOTICIAS
JORNADAS
PUBLICACIONES
RECURSOS
EN LA RED
Hábitos Saludables.
Barómetro de los hábitos saludables en las empresas.
VER MÁS
FLASH
INFORMATIVO
Premios Ignasi Fina 2016.
Ayuntamiento de Barcelona. Premios de salud laboral.
VER MÁS
FLASH
INFORMATIVO
ANÁLISIS
JURISPRU-
DENCIAL
NOVEDADES
LEGISLATIVAS
LEGISLACIÓN BÁSICA
LEGISLACIÓN
COSTES CAE
PREMIOS
ATLANTE
El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de la entidad ejecutante y no refleja necesariamente la opinión de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.
      
Fomento del trabajo Nacional | Via Laietana, 32, 08003 Barcelona
oficinatecnica@foment.com | Tel.: 934 841 275