FEPIME
boletín nº 110 de marzo 2016 HEMEROTECA
COMUNICAT FEPIME

Fepime Catalunya, amb el finançament de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, ha posat en funcionament un servei d'assessorament tècnic en matèria de prevenció de riscos laborals.

La Federació d'Empresaris de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, ofereix el servei d'assessorament i atenció personalitzada per a pimes mitjançant consultes telefòniques, correu electrònic o recepció de visites.

Aquest servei, permet a les empreses resoldre qualsevol tipus de dubte en matèria de seguretat i salut laboral i acompanyar a les pimes i micorpymes en el procés d'integració i implementació efectiva de la seguretat i salut laboral.

Les empreses interessades poden formular les seves consultes al telèfon 934 841 254 o al correu electrònic fepime@fepime.cat.

NOTICIAS
JORNADAS
PUBLICACIONES
RECURSOS
EN LA RED
Campaña EU-OSHA
Trabajos saludables en cada edad. Campaña 2016-2017.
VER MÁS
FLASH
INFORMATIVO
Premios Atlante
VIII Edición de los premios a la Prevención de Riesgos Laborales.
VER MÁS
PREMIOS
ATLANTE
ANÁLISIS
JURISPRU-
DENCIAL
NOVEDADES
LEGISLATIVAS
LEGISLACIÓN BÁSICA
LEGISLACIÓN
PRLAXIS
ASESORAMIENTO
TÉCNICO
El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de la entidad ejecutante y no refleja necesariamente la opinión de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.
      
Fomento del trabajo Nacional | Via Laietana, 32, 08003 Barcelona
oficinatecnica@foment.com | Tel.: 934 841 275