Foment de Prevenció
Foment Prevenció de riscos

Projectes Oficina de Prevenció Foment del Treball
PDF

Per acord del Patronato de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales F.S.P. de 27 de juliol de 2017 publicat al BOE el 18 d'Agost de 2018, es van convocar subvencions destinades a la realització d'accions transversals pels anys 2018 i 2019 en l'àmbit de la prevenció de riscos laborals, a l'empara de les bases reguladores, aprovades per resolució de la Secretaría de Estado de Seguridad Social de data 29 de maig de 2017.


Les sol·licituds formulades per Foment del Treball Nacional per a la realització d'accions transversals, aprovades pel Patronato de la Fundación amb data 22 de març de 2019, prèvia autorització de la Secretaría de Estado de Seguridad Social, han estat:


 

AT2018-0077 - Servei d'assistència tècnica, informació i elaboració d'eines preventives orientades a les necessitats empresarials en PRL


Els projectes que es realitzaran en el marc d'aquesta acció són:

 • Servei d'assessorament tècnic en matèria de prevenció de riscos laborals.
  L'OPRL posa a disposició de les empreses un servei d'assessorament tècnic en matèria de prevenció de riscos laborals, a través de la resolució de consultes telefòniques, correu electrònic i visites presencials. Aquest servei permet a les empreses resoldre qualsevol tipus de dubte en matèria de seguretat i salut laboral i acompanyar les pimes i micropimes en el procés d'integració i implementació efectiva de la seguretat i salut laboral a les empreses.
 • Jornades de PRL.
  Organitzades per impulsar la millora de la prevenció de riscos laborals en les empreses i fomentar-la en el conjunt de la societat, a través de l'intercanvi de coneixements, la reflexió i l'aprenentatge continu.
 • Pàgina web de l'Oficina de PRL.
  Els continguts d'aquest producte consisteixen en una actualització i programació de la pàgina web de l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals de Foment del Treball.
 • Principals verificacions periòdiques a l'empresa.
  El projecte consisteix en una revisió i actualització de l'aplicació informàtica de les "principals verificacions periòdiques a l'empresa", editada per l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals l'any 2012 (IT-0061/2011).
  Es procedirà a l'actualització, programació i edició d'una aplicació existent, per a la seva adaptació a telèfons intel·ligents (smartphones) i la generació d'una APP específica.
 • Seguretat Viària en l'àmbit laboral.
  Els continguts de l'aplicació informàtica sobre seguretat viària laboral facilitaran informació per al desenvolupament de plans de mobilitat segurs i sostenibles. Proporcionant informació sobre els aspectes relacionats amb la persona, la via i el vehicle que poden ser generadors de risc i les mesures preventives aplicables per minimitzar o eliminar les conseqüències.
 • Butlletí electrònic de PRL.
  Des de l'any 2006 l'OPRL edita mensualment un newsletter (butlletí electrònic) que proporciona informació actualitzada sobre jornades i esdeveniments, notícies, normativa, publicacions i aplicacions informàtiques, sentències jurídiques, etc. Aquest butlletí permet mantenir informats als socis, subscriptors i interessats sobre l'actualitat en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Revista monogràfica de PRL.
  Amb caràcter anual, l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals de Foment del Treball, edita una revista monogràfica de PRL. Els articles de la revista de l'any 2019 expressen l'opinió de diferents experts en l'àmbit de la prevenció de riscos laborals que analitzen i reflexionen, de manera monogràfica, sobre aspectes concrets de la formació en matèria de seguretat i salut en el treball.
 • Podcast de difusió de bones pràctiques en PRL.
  S'elaboraran arxius d'àudio (podcast) consistents en la realització d'entrevistes que descriguin bones pràctiques de PRL dutes a terme per tot tipus d'organitzacions. Els podcast es difondran a les principals plataformes de podcasting.

El desenvolupament de l'acció "Servei d'assistència tècnica, informació i elaboració d'eines preventives orientades a les necessitats empresarials en PRL" corresponent al Codi d'Acció AT2018-0077, ha estat finançat per la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales.
El contingut d'aquestes publicacions són responsabilitat de l'entitat executant i no reflecteixen necessàriament l'opinió de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales. 

AT2018-0078 - Promoció de la cultura preventiva empresarial, a través de l'intercanvi de coneixements, bones pràctiques i desenvolupament de noves línies d'estudi


Els projectes que es realitzaran en el marc d'aquesta acció són:

 • Jornades de PRL.
  Organitzades per impulsar la millora de la prevenció de riscos laborals en les empreses i fomentar-la en el conjunt de la societat, a través de l'intercanvi de coneixements, la reflexió i l'aprenentatge continu.
 • Guardons a les millors pràctiques del sector de la PRL.
  Les bases s'editen amb l'objectiu de facilitar informació, a les empreses interessades, sobre l'objecte dels premis i el procediment de presentació i valoració de les candidatures.
 • Estudi sobre la regulació de la seguretat i salut laboral a la negociació col·lectiva.
  Els continguts d'aquest producte analitzaran des d'una perspectiva comparada la regulació de diferents aspectes relacionats amb la seguretat i salut laboral en la negociació col·lectiva. L'objectiu és analitzar les principals clàusules de referència en aquesta matèria i que les conclusions que es derivin puguin servir de referència per a la regulació de determinats aspectes de PRL en el marc de la negociació col·lectiva.
 • Estudi sobre prevenció de malalties des de la medicina del treball.
  Els continguts del producte pretenen ser una eina informativa d'ajuda per a aquelles empreses que vulguin reforçar la salut de la seva plantilla i com la Medicina del treball pot ajudar a això a través dels indicadors de salut que hi ha a la mateixa.
 • Guia tecnoestrès: Què és, com ens condiciona i com gestionar-ho.
  Els continguts de la guia sobre tecnoestrès, permetran realitzar una revisió sistemàtica de la bibliografia del que s'ha esbrinat fins ara sobre aquest fenomen i s'entrevistarà a diversos experts per a demanar consells sobre com abordar aquest problema. També s'elaboraran uns vídeos a partir de les entrevistes realitzades als experts.
 • Zero accidents. Mètode del cas.
  Eina elaborada a partir del llibre Zero accidents, una utopia? de Joan Vicenç Duran, que explica l'experiència personal d'un director general que va aconseguir que la seva empresa passés d'un accident amb baixa cada dues setmanes a 9 anys sense accidents.

El desenvolupament de l'acció "Promoció de la cultura preventiva empresarial, a través de l'intercanvi de coneixements, bones pràctiques i desenvolupament de noves línies d'estudi" corresponent al Codi d'Acció AT2018-0078, ha estat finançat per la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales.
El contingut d'aquestes publicacions són responsabilitat de l'entitat executant i no reflecteixen necessàriament l'opinió de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales. 

AT2018-0079 - Informació, promoció del compliment normatiu i elaboració d'eines per a riscos emergents i nous models de promoció de la salut


Els projectes que es realitzaran en el marc d'aquesta acció són:

 • Jornades de PRL.
  Organitzades per impulsar la millora de la prevenció de riscos laborals en les empreses i fomentar-la en el conjunt de la societat, a través de l'intercanvi de coneixements, la reflexió i l'aprenentatge continu.
 • Criteris d'exposició a substàncies cancerígenes laborals.
  El projecte té per objecte revisar els diferents grups de substàncies cancerígenes seguint criteris europeus del SCOEL, americans de l'OSHA i de la NIOSH i d'altres societats acadèmiques, científiques i governamentals.
  També faran diferents propostes per evitar o minimitzar els possibles danys que poden ocasionar les substàncies cancerígenes, a més de les mesures preventives tant tècniques com sanitàries.
 • Indústria 4.0. Casos pràctics.
  Els continguts de la guia permetran divulgar què és la indústria 4.0, estadístiques actuals, tendències i la repercussió sobre la salut dels treballadors en tots els sentits. Com pot perjudicar i com es pot usar per millorar la salut laboral.
 • Criteris sobre medicaments i conducció de vehicles i treballs perillosos.
  L'any 2012 la DRUID (Driving under the influence of drugs, alcohol and Medicines) publica els quatre grups de medicaments que poden interferir en la conducció. A Espanya es publica al maig de 2016 un document de consens seguint les recomanacions de la DRUID.
  Els continguts de la guia oferiran criteris per aplicar en l'àmbit laboral (conductors professionals, conducció en general i tasques de perill que comporten un risc per a terceres persones). S'inclouran les principals interaccions entre els medicaments més utilitzats on poden haver contraindicacions absolutes o relatives.
 • Caixa d'eines per fomentar la cultura preventiva.
  Els continguts d'aquest producte consistiran en un instructiu adaptat a les necessitats de les PIME, en un format senzill i amb exemples pràctics reals (bones pràctiques), que facilitin orientacions per potenciar el compromís i implicació de la direcció i mesures per a la millora de la cultura preventiva en aquestes organitzacions de grandària més reduïda.
 • Probabilitat d'accidents i control d'indicadors.
  L'aplicació informàtica permetrà la introducció de dades en els diferents nivells de la piràmide i establir una relació amb el quadre de comandament de l'evolució històrica d'aquests indicadors.
 • Píndoles de promoció de la salut en el treball.
  Col·lecció de vídeos realitzats a través d'entrevistes amb experts que proporcionin informació sobre les claus per a la implementació de programes de promoció de la salut en el lloc de treball (PST).

El desenvolupament de l'acció "Informació, promoció del compliment normatiu i elaboració d'eines per a riscos emergents i nous models de promoció de la salut" corresponent al Codi d'Acció AT2018-0079, ha estat finançat per la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales.
El contingut d'aquestes publicacions són responsabilitat de l'entitat executant i no reflecteixen necessàriament l'opinió de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales.

tel93 484 12 75tel93 484 12 30e-mailoficinatecnica@foment.com

Gener 2020
DL DT DC DJ DV DS DG
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 

Si Vostè ens facilita dades de caràcter personal, consenteix inequívocament la incorporació de les mateixes als fitxers automatitzats existents en l’entitat així com el seu tractament, informatitzat o no. La finalitat del tractament de les seves dades és la de poder remetre-li (sempre a través nostre) comunicacions corporatives, publicitàries o promocionals referides a activitats pròpies de l’objecte social de Foment.

Vostè podrà exercir, en qualsevol moment i en els termes establerts en la LOPDCP, el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades i revocar l’autorització concedida perquè Foment li enviï comunicacions corporatives, publicitàries o promocionals, notificant-lo a Foment bé mitjançant e-mail a l’adreça oficinatecnica@foment.com, bé mitjançant carta dirigida a l’Àrea de Socis i Relacions Externes, Via Laietana núm. 32, 1 pis, 08003 de Barcelona.